Rechten en plichten

De LVVP folder Kind en Jeugd (2018) bevat informatie over de rechten van uw kind en van u als ouders/opvoeders. De LVVP cliëntenfolder 2022 bevat informatie over uw rechten als volwassen cliënt.
U kunt hier informatie vinden over privacy in de behandeling.

Per 1 januari geldt voor de volwassenen zorg het Zorgprestatiemodel. In deze folder leest u hier meer over.

Mocht u klachten hebben over mijn werk dan hoor ik deze graag van u. Dan kunnen we bespreken wat er anders moet gaan. Daarnaast kunt u ook terecht bij de AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg), en op deze site van de LVVP.

Informatie over mijzelf en mijn praktijkvoering heb ik ook vastgelegd in mijn kwaliteitsstatuut.

Als Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut ben ik gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Hierover vindt u meer informatie op de site WGBO.

Met mijn praktijkvoering voldoe ik aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet AVG. Het Privacy statement Praktijk Huber informeert u over de concrete maatregelen.