Kosten

De financiering van mijn werk is afhankelijk van de leeftijd van client.

Tot 18 jaar (kind en jeugd) hebben u en ik te maken met gemeenten, voor clienten ouder dan 18 (volwassenen) met zorgverzekeraars.

Niet verzekerde zorg of als u liever zelf betaalt
Voor niet verzekerde zorg wordt het OZP tarief gehanteerd. Het OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022 € 117,33 per consult. Als u er de voorkeur aan geeft psychologische consulten zelf te betalen dan is het tarief € 117,33 voor een consult van maximaal 60 minuten.

Afzeggen: Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Als u een afspraak te laat afzegt, of de afspraak vergeet, dan wordt er € 50,- bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een rekening per e-mail. Deze rekening kunt u niet declareren bij de gemeente of zorgverzekeraar.

Voor de door mij opgestelde facturen zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.