Supervisie

Ik ben geregistreerd als supervisor bij de VKJP en bied supervisie aan in het kader van opleiding en specialisatie van basispsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.
De supervisie kan gericht zijn op diagnostiek & psychotherapie bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderbegeleiding. Daarbij kan aandacht besteed worden aan het vergroten van kennis en vaardigheden en aan wat ervaren wordt als behandelaar in het contact met de cliënt.
De supervisie kan in overleg hybride aangeboden worden, waarbij dus altijd ook een aantal sessies live zijn.

De supervisie start met een kennismakingsgesprek. Hierin komen een aantal zaken aan de orde zoals: wat er goed gaat in het werk, opleidingen tot nu toe, leerstijl, persoonlijke context, werkcontext, eerdere supervisie, en de leerdoelen.
In het kennismakingsgesprek krijgen we een indruk van elkaar (kijken we of het “klikt”), zodat we aan het eind van het gesprek besluiten of we samen verder kunnen en willen werken. Vervolgens maken we verdere praktische afspraken, die met de concrete leerdoelen worden vastgelegd in een supervisiecontract.

Om de ontwikkeling in de supervisie goed in kaart te hebben maakt de supervisant na elk gesprek een kort verslag van het gesprek. Het bespreken van het verslag is een vast onderdeel van de supervisie. De supervisie wordt regelmatig geëvalueerd door de supervisor en de supervisant, zodat een optimaal leerproces gewaarborgd wordt.

Het supervisietarief is €90,-. Daarvan is 45 minuten supervisietijd. Daarnaast is 15 minuten gereserveerd voor het lezen van het supervisieverslag, desgewenst vooraf doornemen van casusmateriaal en het schrijven van verslagen voor beoordeling.

Op dit moment heb ik plek voor twee nieuwe supervisanten.