Volwassenen

Voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) heb ik vanaf 1 januari 2022 contracten met Zilveren Kruis Achmea, DSW, Menzis, Anderzorg, Caresq, Aevitae, Eno, ONVZ, OMW Zorg & Zekerheid UA, ASR, Ditzo. Er wordt vanaf 18 jaar aanspraak gedaan op het eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. In 2022 is het eigen risico €385,-. Bij aanmelding wordt u desgewenst informatie gegeven over mijn contract met uw ziektekostenverzekeraar. Op de site Contractvrije Psycholoog vindt u informatie over de werkelijke restitutiepolissen. Met een werkelijke restitutiepolis heeft u de volledige vrijheid om naar eigen inzicht op elk terrein uw zorgverlener of therapeut te kiezen.
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb, dan breng ik u het maximale NZa tarief in rekening. U kunt dan zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen.

Niet verzekerde zorg of als u liever zelf betaalt
Voor niet verzekerde zorg wordt het OZP tarief gehanteerd. Het OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022 € 117,33 per consult. Als u er de voorkeur aan geeft psychologische consulten zelf te betalen dan is het tarief € 117,33 voor een consult van maximaal 60 minuten.

Voor de door mij opgestelde facturen zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.