Volwassenen

Voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) heb ik vanaf 1 januari 2022 contracten met Zilveren Kruis Achmea, DSW, Menzis, Anderzorg, Caresq, Aevitae, Eno, ONVZ, OMW Zorg & Zekerheid UA, ASR, Ditzo. Er wordt vanaf 18 jaar aanspraak gedaan op het eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. In 2022 is het eigen risico €385,-. Dit moet u per kalenderjaar betalen.
Vanaf 1 januari 2023 heb ik contracten met ONVZ (VvAA, Jaah), ENO, Zilveren Kruis, Caresq, Menzis, DSW, ASR Ditzo, Zorg en Zekerheid. Het vaste eigen risico is voor 2023 gelijk gebleven.

Op de site Contractvrije Psycholoog vindt u informatie over de werkelijke restitutiepolissen. Met een werkelijke restitutiepolis heeft u de volledige vrijheid om naar eigen inzicht op elk terrein uw zorgverlener of therapeut te kiezen.
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb, dan breng ik u het maximale NZa tarief in rekening. U kunt dan zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen.

Niet verzekerde zorg of als u liever zelf betaalt
Voor niet verzekerde zorg wordt het OZP tarief gehanteerd. Het OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022 € 119,96 per consult. Als u er de voorkeur aan geeft psychologische consulten zelf te betalen dan is het tarief € 119,96 voor een consult van maximaal 60 minuten.

Voor de door mij opgestelde facturen zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.