Werkwijze

Na de telefonische kennismaking volgen een of meerdere intakegesprekken. Als het nodig is kan er een psychodiagnostisch onderzoek verricht worden.

Na de onderzoeksfase wordt in samenwerking met ouders en kind een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.

In de behandeling werk ik met verschillende methoden. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van elementen van de Cognitieve Gedrags Therapie, EMDR, Psychodynamische psychotherapie, mentaliseren bevorderende psychotherapie, psychotherapie met behulp van spel. De behandeling van het kind of de jongere gaat over het algemeen gepaard met een vorm van ouderbegeleiding.

Tijdens de diagnostiek en behandeling kunnen collega behandelaren betrokken worden. Deze zijn net als Praktijk Huber aangesloten bij het AKJP portal (Amsterdamse Kind en Jeugd Praktijken).