Werkwijze

Na de telefonische kennismaking volgen een of meerdere intakegesprekken. Als het nodig is kan er een psychodiagnostisch onderzoek verricht worden.

Na de onderzoeksfase wordt in samenwerking met u een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.

In de behandeling werk ik met verschillende methoden. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van elementen van de Cognitieve Gedrags Therapie, EMDR, Psychodynamische psychotherapie, mentaliseren bevorderende psychotherapie, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, en psychotherapie met behulp van spel. De behandeling van een kind of jongere gaat over het algemeen gepaard met een vorm van ouderbegeleiding.
Bij alle methoden is er in de gesprekken ook aandacht voor het bewust (gaan) ervaren wat in het lichaam gevoeld wordt tijdens het spreken over of werken aan onderwerpen. Dit vind ik belangrijk omdat lichaam en geest sterk verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Online
Er is de mogelijkheid gebruik te maken van online afspraken.
In mijn behandelingen kunnen naast de gesprekken in overleg ook E-mental health modules van Embloom gebruikt worden. Voorbeelden zijn vragenlijsten, uitleg over aandoeningen en dagboeken.

Tijdens de diagnostiek en behandeling kunnen collega behandelaren betrokken worden.