Jeugd

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt mijn hulp vergoed door de gemeente waar ouders en kind staan ingeschreven. In 2022 en 2023 heb ik een contract met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Weesp. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of van het lokale jeugdteam van de gemeente. Ik vraag daarmee een Verzoek Om Toewijzing aan bij uw gemeente.

Niet verzekerde zorg of als u liever zelf betaalt
Voor niet verzekerde zorg wordt het OZP tarief gehanteerd. Het OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022 € 119,96 per consult. Als u er de voorkeur aan geeft psychologische consulten zelf te betalen dan is het tarief € 119,96 voor een consult van maximaal 60 minuten.

Voor de door mij opgestelde facturen zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.