Ouderbegeleiding

Behandeling van kind of jongere vindt plaats in samenwerking met de ouders en/of verzorgers. Naast de behandeling is er altijd een vorm van ouderbegeleiding. Omdat kinderen ingebed zijn in een gezin, is het noodzakelijk om het kind te helpen en tegelijkertijd afstemming te hebben met de ouders.

De ouderbegeleiding kan bestaan uit gesprekken waarin de opvoeding en het gezinsleven besproken worden. Soms is uitleg over de problematiek van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin nodig. Meer kennis van de problematiek en een beter begrip van de aard van hun kind kunnen ervoor zorgen dat ouders succesvoller worden in hun aanpak.

Bij jongeren is het afhankelijk van de leeftijd en de aard van de problemen in welke mate ouderbegeleiding of contact met de gezinsleden nodig is. Soms zijn regelmatige gesprekken nodig, in andere gevallen volstaat een enkel contact.

Het komt regelmatig voor dat ouderbegeleiding voldoende is om de problemen met het kind op te lossen, en is directe behandeling van het kind of de jongere niet nodig.