Aanmelding

Als u overweegt uzelf of uw kind aan te melden dan kunt u mij bellen of mailen. Ik maak daarna graag eerst telefonisch kennis. Dit is om samen te bespreken of de problematiek, uw vraag en mijn werkwijze bij elkaar aansluiten.

Mobiel: 06-42759547
E-mail: s.huber@praktijkhuber.nl
Dit e-mail adres is te gebruiken voor het delen van praktische informatie.

Er is op dit moment helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen voor behandeling in mijn praktijk.

Voor aanmeldingen van cliënten ouder dan 18 jaar: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Eisen aan de verwijsbrief
Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekostenverzekeraars de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ.