Kosten

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt mijn hulp vergoed door de gemeente waar ouders en kind staan ingeschreven. In 2022 heb ik een contract met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Weesp. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of van het lokale jeugdteam van de gemeente. Ik vraag daarmee een Verzoek Om Toewijzing aan bij uw gemeente.

Jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar
Voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) heb ik vanaf 1 januari 2022 contracten met Zilveren Kruis Achmea, DSW, Menzis, Anderzorg, Caresq, Aevitae, Eno, ONVZ, OMW Zorg & Zekerheid UA, ASR, Ditzo. Er wordt vanaf 18 jaar aanspraak gedaan op het eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. In 2022 is het eigen risico €385,-. Bij aanmelding wordt u desgewenst informatie gegeven over mijn contract met uw ziektekostenverzekeraar. Op de site Contractvrije Psycholoog vindt u informatie over de werkelijke restitutiepolissen. Met een werkelijke restitutiepolis heeft u de volledige vrijheid om naar eigen inzicht op elk terrein uw zorgverlener of therapeut te kiezen.

Niet verzekerde zorg of als u liever zelf betaalt
Voor niet verzekerde zorg wordt het OZP tarief gehanteerd. Het OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 € € 114,41 per consult. Als u er de voorkeur aan geeft psychologische consulten zelf te betalen dan is het tarief € 114,41 voor een consult van 45 minuten .