Supervisie

Ik ben geregistreerd als supervisor bij de VKJP en bied supervisie aan in het kader van opleiding en specialisatie van basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten. De supervisie kan gericht zijn op diagnostiek, kinder- en jeugdpsychotherapie en ouderbegeleiding of omdat u een aantal supervisiegesprekken wilt over cliënten die u in behandeling hebt.

De supervisie start met een kennismakingsgesprek, waarin een aantal zaken aan de orde komen zoals: startniveau, opleidingen tot nu toe, persoonlijke context, werkcontext, eerdere supervisie, wat zijn al bekende of vermoede valkuilen in het werk, wat zijn de leerdoelen.
In het kennismakingsgesprek krijgen we een indruk van elkaar (kijken we of het “klikt”), zodat we aan het eind van het gesprek besluiten of we samen verder kunnen en willen werken. Vervolgens maken we verdere praktische afspraken, die met de concrete leerdoelen worden vastgelegd in het supervisiecontract.

De supervisant maakt na elk gesprek een kort verslag van het gesprek. Het bespreken van het verslag is een vast onderdeel van de supervisie. De supervisie wordt regelmatig geëvalueerd door de supervisor en de supervisant, zodat een optimaal leerproces gewaarborgd kan worden.

Het supervisietarief is €90,- voor 45 minuten.