Psychotherapie kind en jongere

Ik maak gebruik van verschillende therapievormen zoals: psycho-educatie, psychodynamische psychotherapie, mentaliseren bevorderende psychotherapie, cognitieve en gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie.

Behandelmogelijkheden zijn bijvoorbeeld psychotherapie door middel van gesprekken, psychotherapie met spel als communicatiemiddel, cognitieve gedragstherapie (met gebruik van werkbladen), traumabehandeling (EMDR) en gezinsgesprekken.

Indicatie voor behandeling wordt gesteld afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheden van het kind of de jongere, ouders en gezin. Behandeling van het kind gaat altijd gepaard met een vorm van ouderbegeleiding.

Hoe lang een behandeling gaat duren hangt af van de complexiteit en de hardnekkigheid van de problematiek. Soms zijn enkele gesprekken of spelcontacten voldoende om de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Psychische problematiek die in jaren is gegroeid, heeft tijd nodig om te worden opgelost.